Thai  I  Eng      
กล่องไฟโฆษณา, เช่าป้ายโฆษณา, ทำป้ายโฆษณา, ผลิตป้ายโฆษณา, ป้าย Billboard, ทำป้ายหน้าร้าน, พื้นที่ให้เช่าโฆษณา, ผลิตสื่อโฆษณา, สื่อโฆษณากลางแจ้ง, โครงป้ายโฆษณา   กล่องไฟโฆษณา, เช่าป้ายโฆษณา, ทำป้ายโฆษณา, ผลิตป้ายโฆษณา, ป้าย Billboard, ทำป้ายหน้าร้าน, พื้นที่ให้เช่าโฆษณา, ผลิตสื่อโฆษณา, สื่อโฆษณากลางแจ้ง, โครงป้ายโฆษณา
กล่องไฟโฆษณา, เช่าป้ายโฆษณา, ทำป้ายโฆษณา, ผลิตป้ายโฆษณา, ป้าย Billboard, ทำป้ายหน้าร้าน, พื้นที่ให้เช่าโฆษณา, ผลิตสื่อโฆษณา, สื่อโฆษณากลางแจ้ง, โครงป้ายโฆษณา

: เทคโนโลยีการพิมพ์

เพื่อให้ป้ายโฆษณาที่มีคุณภาพสูง สีสดสวยสม่ำเสมอสมจริง และทนทานต่อการใช้งานกลางแจ้ง โฟร์อาร์ตเป็นผู้เดียวในประเทศไทยที่เลือกใช้เครื่องพิมพ์ระบบ Digital Inkjet ขนาดใหญ่หน้ากว้าง 5 เมตร ของ Vutek ซึ่งยอมรับกันทั่วโลก ว่าเป็นเครื่องพิมพ์ที่ดีที่สุดสำหรับผลิตงานป้ายโฆษณาทุกขนาด ทำให้เราสามารถผลิตงานหน้ากว้างได้สูงสุด 5 เมตรได้โดยไร้รอยต่อ ด้วยความละเอียดสูงถึง 300 dpi ที่ให้ความเร็วสูงถึง 100 ตารางเมตร ต่อ ชั่งโมง 24 ช.ม. ต่อวัน อีกทั้งหมึกพิมพ์ Solvent-based pigmented ink ของ Vutek ที่ผลิตเพื่อการใช้งานกลางแจ้งโดยเฉพาะให้สีที่สวยสดเหมือนจริง ทนต่อแสงแดด ฝน ความชื้น และมลภาวะได้โดยไม่ต้องเคลือบ

โฟร์อาร์ตรับประกันคุณภาพสีของงานเป็นระยะเวลา 1 ปีสำหรับงานภายนอก และ 5 ปีสำหรับงานภายใน
นอกจากนี้ การเชื่อมต่อวัสดุที่ใช้ในการพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยระบบ High Frequency Welding ทำให้รอยต่อระหว่างชิ้นงานเรียบเนียน ยากที่จะสังเกตเห็น ทำให้โฟร์อาร์ตสามารถผลิตป้ายที่มีขนาดใหญ่ได้ไม่จำกัดด้วยเวลาที่รวดเร็ว
กล่องไฟโฆษณา, เช่าป้ายโฆษณา, ทำป้ายโฆษณา, ผลิตป้ายโฆษณา, ป้าย Billboard, ทำป้ายหน้าร้าน, พื้นที่ให้เช่าโฆษณา, ผลิตสื่อโฆษณา, สื่อโฆษณากลางแจ้ง, โครงป้ายโฆษณา
เทคโนโลยีการพิมพ์ | วัสดุในการพิมพ์ | ขั้นตอนการทำงาน | ขั้นตอนการจัดเตรียม