Thai  I  Eng      
กล่องไฟโฆษณา, เช่าป้ายโฆษณา, ทำป้ายโฆษณา, ผลิตป้ายโฆษณา, ป้าย Billboard, ทำป้ายหน้าร้าน, พื้นที่ให้เช่าโฆษณา, ผลิตสื่อโฆษณา, สื่อโฆษณากลางแจ้ง, โครงป้ายโฆษณา   กล่องไฟโฆษณา, เช่าป้ายโฆษณา, ทำป้ายโฆษณา, ผลิตป้ายโฆษณา, ป้าย Billboard, ทำป้ายหน้าร้าน, พื้นที่ให้เช่าโฆษณา, ผลิตสื่อโฆษณา, สื่อโฆษณากลางแจ้ง, โครงป้ายโฆษณา
กล่องไฟโฆษณา, เช่าป้ายโฆษณา, ทำป้ายโฆษณา, ผลิตป้ายโฆษณา, ป้าย Billboard, ทำป้ายหน้าร้าน, พื้นที่ให้เช่าโฆษณา, ผลิตสื่อโฆษณา, สื่อโฆษณากลางแจ้ง, โครงป้ายโฆษณา

: วัสดุในการพิมพ์

ด้วยระบบ Digital Inkjet และหมึก Solvent-based Pigmented Ink โฟร์อาร์ตสามารถพิมพ์งานลงบนวัสดุได้หลากหลาย และทนทานต่อการใช้งานภายนอก
- ไวนิลทึบแสง ไวนิลที่มีคุณสมบัติทึบแสง แสงไฟจะต้องส่องผ่านทางด้านหน้า เหมาะสำหรับงานพิมพ์ทั่วไปทั้งภายในและภายนอกอาคาร วัสดุมีหน้ากว้างสูงสุด 5 เมตร
- ไวนิลโปร่งแสง ไวนิลที่มีคุณสมบัติโปร่งแสง แสงไฟสามารถส่องผ่านได้ เหมาะสำหรับงานกล่องไฟ วัสดุมีหน้ากว้างสูงสุด 3.2 เมตร
- ไวนิลตาข่าย ไวนิลตาข่ายมีน้ำหนักเบา ลมสามารถผ่านได้ เหมาะสมสำหรับงาน Wall Mural หรือ Bannerข้างตึก วัสดุมีหน้ากว้างสูงสุด 5 เมตร
- กระดาษ  เหมาะสำหรับงานตกแต่งภายใน
กล่องไฟโฆษณา, เช่าป้ายโฆษณา, ทำป้ายโฆษณา, ผลิตป้ายโฆษณา, ป้าย Billboard, ทำป้ายหน้าร้าน, พื้นที่ให้เช่าโฆษณา, ผลิตสื่อโฆษณา, สื่อโฆษณากลางแจ้ง, โครงป้ายโฆษณา
NEXT >>

เทคโนโลยีการพิมพ์ | วัสดุในการพิมพ์ | ขั้นตอนการทำงาน | ขั้นตอนการจัดเตรียม