กิจกรรมพิเศษของโฟร์อาร์ต
   

ร่วมสนับสนุนงานวันเด็กชุมชนสะพานไม้ / วันที่ 14 มกราคม 2555

เนื่องด้วยในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2555 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 ทาง คณะกรรมการชุมชนสะพานไม้ ได้กำหนดจัดงานวันเด็กขึ้นในชุมชนเพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชน ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆอันเป็นประโยชน์และงานรื่นเริงสังสรรค์รับของขวัญในโอกาสพิเศษนี้

โฟร์อาร์ตได้ร่วมอุปการคุณและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนโดยการบริจาคพิมพ์ป้ายไวนิลอิงค์
เจท ใช้เป็นป้ายฉากหลังบนเวทีของงาน เพื่อเป็นของขวัญให้กับเด็กๆและเยาวชนที่มาร่วมงานในชุมชน

   

โฟร์อาร์ตร่วมโครงการป้ายเฉลิมพระเกียรติ / วันที่ 5 ธันวาคม 2554

ด้วยทางกรุงเทพมหานคร และบริษัทผู้รับผิดชอบการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บริษัท
ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จำกัด (มหาชน) ประสานขอความร่วมมือมายังสมาคมป้ายโฆษณา เพื่อ
จัดหาป้ายบิลบอร์ดแสดงภาพผลงานของศิลปินภายใต้โครงการ Bangkok Gallery เพื่อเฉลิม
ฉลองวโรกาสมหามงคลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชน
มายุครบ 84พรรษา ใน วันที่ 5 ธันวาคม 2554 จำนวน 13 ป้าย

บริษัทโฟร์อาร์ตได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนโครงการในครั้งนี้จำนวน 1 ป้าย ณ.บริเวณทาง
ด่วนสาทรขั้นที่2 ขาออก โดยป้ายบิลบอร์ดแสดงภาพผลงานของศิลปิน อาจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก
ขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค. 54 – 5 ม.ค. 55.

 

โฟร์อาร์ตร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม / วันที่ 19 ตุลาคม 2554

โฟร์อาร์ตร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ด้วยการบริจาคเสื้อชูชีพ โดยนำไปส่งมอบให้กับ ท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 104 ชุด เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 และบริจาคให้แก่ ส.ส.รัชดา ธนาดิเรก เขตบางพลัด จำนวน 10 ชุด เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554 เพื่อช่วยน้ำท่วมรั้วพังซอยจรัญสนิทวงศ์ 72 และฝากบริจาคไปกับบริษัท Hello Bangkok จำนวน 100 ชุด เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554

เสื้อชูชีพผลิตโดยบริษัทโฟร์อาร์ต จากวัสดุรีไซเคิลของทางบริษัทเอง โดยบริษัทโฟร์อาร์ตได้ใช้ป้ายไวนิลเก่าที่ใช้ในการพิมพ์ป้ายโฆษณาที่ไม่ใช้แล้ว โดยกลับด้านที่เป็นสีขาว ตัดเป็นรูปเสื้อ และเย็บใส่ขวดน้ำที่ไม่ใช้แล้ว ประกอบกันเป็นเสื้อชูชีพช่วยในการลอยตัวในน้ำได้

   

โฟร์อาร์ตร่วมบริจาคป้ายไวนิลแด่มูลนิธิพระดาบส / วันที่ 13 ตุลาคม 2554

บริษัทโฟร์อาร์ต (1994) จำกัด ได้จัดพิมพ์อิงค์เจท ป้ายไวนิล บริจาคให้แก่มูลนิธิพระดาบส ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการให้ความรู้ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตรแก่เกษตรกร พร้อมทั้งการให้บริการซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตรต่างๆ

ป้ายไวนิลที่จัดทำนี้นำไปบริจาคในงานพิธีมอบสื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียนพระดาบส เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 และ งานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่พักภายในโรงเรียนพระดาบส เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554

   

ป้ายโฆษณาสีเขียว (Green Billboard) / วันที่ 1 ตุลาคม 2554

ประเด็นเรื่องป้ายโฆษณากับภูมิทัศน์ของเมืองนั้น มีการวิจารณ์และถกเถียงกันมายาวนาน โฟร์อาร์ตได้หยิบยกนำประเด็นนี้ที่ผู้ผลิตส่วนใหญ่มองข้าม กลับมามองว่าเราจะสามารถประยุกต์ป้ายโฆษณาที่สร้างภูมิทัศน์ที่ดี และปลุกจิตสำนึกที่ดีได้อย่างไร เราจึงนำแนวความคิดเรื่องป้ายโฆษณาสีเขียวเข้ามาใช้ โดยเราจะทำการติดตั้งรูปต้นไม้โฆษณา กล่าวคือป้ายว่างที่เดิมทีผู้ผลิตส่วนใหญ่ จะปล่อยทิ้งไว้เป็นสังกะสีเปลือย หรือวัสดุรองหลังอื่นๆ ซึ่งก่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่ไม่ดีแก่เมืองต้นไม้โฆษณาของเราจะเป็นป้ายที่เป็นรูปต้นไม้ กลมกลืนไปกับยอดของต้นไม้ในบริเวณโดยรอบ หรือสร้างพื้นที่สีเขียวแนวตั้งในบริเวณที่มีแต่ตึกสูง

ซึ่งนอกจากจะสร้างภูมิทัศน์ที่ดีแล้ว ยังสามารถปลุกจิตสำนึกในเรื่องของการคำนึงถึงธรรมชาติให้แก่ผู้ที่พบเห็น