ป้ายหน้าร้าน โดย โฟร์อาร์ต ผลิตสื่อโฆษณา ทำโฆษณา ป้ายหน้าร้าน มีพื้นที่ให้เช่าป้ายโฆษณา

กล่องไฟโฆษณา, ทำป้ายโฆษณา, ป้ายหน้าร้าน, ผลิตป้ายโฆษณา, พื้นที่ให้เช่าป้ายโฆษณา, สื่อโฆษณา, ป้าย Billboard เช่าป้ายโฆษณา
Thai  I  Eng      
 

ทำป้ายโฆษณา, ป้ายหน้าร้าน, ผลิตป้ายโฆษณา, พื้นที่ให้เช่าป้ายโฆษณา, สื่อโฆษณา, ป้าย Billboard เช่าป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา, ทำป้ายโฆษณา, ผลิตป้ายโฆษณา, ป้าย Billboard, ทำป้ายหน้าร้าน, พื้นที่ให้เช่าโฆษณา, ผลิตสื่อโฆษณา, สื่อโฆษณากลางแจ้ง, โครงป้ายโฆษณา
ทำป้ายโฆษณา, ป้ายหน้าร้าน, ผลิตป้ายโฆษณา, พื้นที่ให้เช่าป้ายโฆษณา, สื่อโฆษณา, ป้าย Billboard เช่าป้ายโฆษณา

ทำป้ายหน้าร้าน


ป้ายโฆษณา, ป้ายหน้าร้าน, ผลิตป้ายโฆษณา, พื้นที่ให้เช่าป้ายโฆษณา, ผลิตสื่อโฆษณา, เช่าป้ายโฆษณาป้ายหน้าร้าน สื่อโฆษณาทุกชิ้นของโฟร์อาร์ต คำนึงถึงการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการเพิ่มคุณค่าให้กับอาคารทั้ง หน้าร้าน ภายในภายนอก ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสมและวัสดุต่างๆ ให้เลือกใช้ตาม ทำป้ายต่างๆ ความต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสื่อประเภทป้าย Shop Display & Interior Decoration หน้าร้านเรามีให้เลือกหลากหลายประเภท ป้ายหน้าร้าน ทั้งป้ายไวนิลทึบแสง (Frontlit Vinyl), ป้ายไวนิลตาข่าย(Mesh), ทำป้ายต่างๆ ชนิดต่างๆ เช่น ผ้าคอตตอน(Cotton), ผ้าโพลีเอสเตอร์(Polyester), ผ้าคอนวาส(Convas), กระดาษ, สติกเกอร์ทึบและโปร่งแสง, สติกเกอร์ใส

ป้ายหน้าร้าน, ผลงานแรกที่สร้างชื่อเสียงให้กับโฟร์อาร์ต คืองานทำโฆษณา
โฟร์อาร์ตหน้าร้านยังคงรักษาคุณภาพงานเขียนโดยช่างเขียนมืออาชีพซึ่งได้รับการถ่ายทอดทักษะ ป้ายหน้าร้าน และความรู้กันมาอย่างต่อเนื่อง ผนวกกับการฝึกฝนและพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง ผลงานเขียน รับทำป้ายต่างๆ ของโฟร์อาร์ต จะยังคงเป็นงานศิลปะชั้นเยี่ยม

รับงานทำป้าย บริการ Digital Inkjet Printing ครบวงจร ที่ท่านสามารถพบได้ คือ
- Billboard
- แบนเนอร์
- ป้ายหน้าร้าน
- กล่องไฟโฆษณา
- Wall Murals
- Fleet Graphics
- Shop Display & Interior Decoration

ภาษีป้ายคิดยังไง
ภาษีป้ายคิดจากขนาดพื้นที่ความกว้างคูณความยาวของป้าย ถ้าเป็นป้ายที่ไม่มีของเขตกำหนดไว้ จะถือว่าตัวอักษร ภาพหรือเครื่องหมายที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตเพื่อกำหนดความกว้าง และความยาว แล้วคำนวณเป็นตารางเซนติเมตร โดยเศษของ 500 ตารางเซนติเมตร ถ้าเกินครึ่งให้นับเป็น 500 ตารางเซนติเมตร ถ้าต่ำกว่าให้ปัดทิ้งค่ะ
ส่วนจำนวนตัวอักษรที่อยู่ในป้ายจะไม่ได้นำมาคิดภาษี แต่ประเภทและตำแหน่งของตัวอักษรจะเป็นตัวกำหนดอัตราภาษีป้าย ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ประเภทด้วยกัน ควรตรวจสอบรายละเอียดอีก ครั้ง

กล่องไฟโฆษณา, ทำป้ายโฆษณา, ป้ายหน้าร้าน, ผลิตป้ายโฆษณา, พื้นที่ให้เช่าป้ายโฆษณา, สื่อโฆษณา, ป้าย Billboard เช่าป้ายโฆษณา

ทำป้ายหน้าร้าน, ผลิตสื่อโฆษณา ทำป้ายโฆษณา โฆษณาป้าย Billboard ผลิตสื่อโฆษณา มีพื้นที่ให้เช่าป้ายโฆษณา